เรียนรู้วิธีการพิมพ์ 3 มิติ ไดโนเสาร์ T-Rex - How to print and assemble T-Rex

เรียนรู้วิธีการพิมพ์ 3 มิติ ไดโนเสาร์ T-Rex - How to print and assemble T-Rex

1 min reading time

ตัวอย่างการพิมพ์และการประกอบ T-Rex ด้วยวิธีพิมพ์ 3 มิติ โดยใช้วัสดุ Natural PLA eSun filament

Blog posts

Login

Forgot your password?

Don't have an account yet?
Create account