วิธีซ่อมแซมตัวยึดอุปกรณ์สำหรับการปืนหน้าผา

วิธีซ่อมแซมตัวยึดอุปกรณ์สำหรับการปืนหน้าผา

1 min reading time

ใช้พลาสติกปั้นได้ Molastic เพื่อซ่อมแซมตัวยึดสำหรับอุปกรณ์ที่ปืนหน้าผา โดยใช้พลาสติกปั้นได้ในขณะที่พลาสติกยังร้อนอยู่ มายึดติดอยู่บริเวณหัวของน็อต

และเมื่อมันเย็นตัวลงพบว่ามันสามารถใช้งานได้ดีและมีความแข็งแรงมาก


Blog posts

Login

Forgot your password?

Don't have an account yet?
Create account