ไม้เกาหลัง - Backscratcher

ไม้เกาหลัง - Backscratcher

1 min reading time

วิธีทำไม้เกาหลัง Molastic

  1. Molastic นั้นไม่ยึดติดกับพื้นผิวของไม้ ดังนั้นให้เราเจาะรูเล็กๆ เพื่อใช้เป็นตัวยึดมือกับไม้ เพื่อไม่ให้มือนี้หลุดออก
  2. ปั้น Molastic ให้เป็นม้วนกลมๆบางๆ
  3. หยิกของทรงกลมจนกว่าจะได้รูปแบบที่มีดาว 5 แฉก
  4. ดึงจุดทั้ง 5 แฉกให้เป็นรูปแบบนิ้วมือ และบริเวณต้นของมือด้วยการปั้น Molastic ให้เป็นเส้นๆแล้วมาพันรอบต้นมือ
  5. นำไปจุ่มในน้ำเย็น เพื่อทำให้ Molastic เย็นตัวลง เพื่อคงรูปร่างมือที่เราปั้นได้   

เจาะรูเล็กๆ เพื่อใช้เป็นที่ยึดมือกับไม้

ปั้นให้มีลักษณะเป็นทรงกลม

ดึงออกมาให้เป็นรูปมือ แล้วนำไปจุ่มในน้ำเย็น


Blog posts

Login

Forgot your password?

Don't have an account yet?
Create account