ที่ตั้งโทรศัพท์ในรถ - Car Phone Holder

ที่ตั้งโทรศัพท์ในรถ - Car Phone Holder

1 min reading time

ปั้น Molastic ไว้สำหรับเป็นที่ตั้งโทรศัพท์ในรถ ช่วยทำให้การดูหนัง ฟังเพลง หรือดู GPS ในรถของคุณสะดวกมากยิ่งขึ้น Molastic สามารถปั้นเป็นรูปร่างต่างๆได้ตามที่คุณต้องการ จึงสามารถปั้นให้เข้ากับสถานที่ ที่เราต้องการวางโทรศัพท์ไว้ ได้อย่างง่ายได้ (แนะนำไว้บริเวณใกล้ๆแอร์) ไม่จำเป็นต้องยึดติดกับกระจก จึงทำให้โทรศัพท์ของเรานั้นไม่ต้องตากแดด

*หมายเหตุ: โทรศัพท์ตากแดดไว้นานๆเสี่ยงทำให้แบตเตอรี่ร้อนขึ้น มีความเสี่ยงทำให้แบตเตอรี่เสื่อมเร็วขึ้น


Blog posts

Login

Forgot your password?

Don't have an account yet?
Create account