การซ่อมแซมไม้กวาดที่หัก พังด้วยพลาสติกปั้นได้ ทำให้ไม้กวาดของคุณสามารถพกลับมาใช้งานใหม่ได้อีกครั้ง

การซ่อมแซมไม้กวาดที่หัก พังด้วยพลาสติกปั้นได้ ทำให้ไม้กวาดของคุณสามารถพกลับมาใช้งานใหม่ได้อีกครั้ง

1 min reading time

ในกรณีที่เราไม่ทราบความหนาแน่น (density) ของ Filament เราสามารถคำนวณหาความหนาแน่นโดยคร่าวๆได้

โดยตัดเส้น filament ออกมาให้มีความยาว 2-3 cm (ความยาวแล้วแต่เราสะดวก) ทำการวัดความยาวของ filament แล้วนำเส้น filament ที่เราตัดไปชั่งน้ำหนัก

เมื่อเราทราบน้ำหนักและความยาวของ filament แล้ว เราก็จะสามารถหาความหนาแน่น (density) ได้

สูตรคำนวณหาความหนาแน่น (density) ของ filament

ρ: ความหนาแน่น (Density) หน่วย g/cm3

m: น้ำหนัก (Mass) หน่วย g

v: ปริมาตร (Volume) หน่วย cm3

S: พื้นที่ (Area) หน่วย cm2

l: ความยาว Length หน่วย cm

r: รัศมี (Radius) หน่วย cm

 

ตัวอย่าง

เรามีเส้น PLA จำนวน 1 kg และทราบความยาวทั้งหมดคือ 335 เมตร แล้วนำไปแทนค่าในสูตร density ก็จะได้ความหนาแน่นออกมาประมาณ = 1,000 กรัม

ความหนาแน่น = น้ำหนัก / ปริมาตร

ความหนาแน่น = 1,000 / [(3.14*0.875/10)*2]*33,500

ความหนาแน่น = 1.241 g/cm3

 

แต่ถ้าใครไม่ถนัดคำนวณ ก็สามารถดูความหนาแน่นของ filament ตามรูปด้านล่างนี้

แหล่งที่มา https://filament2print.com/gb/blog/16_densities-lengths-3D-printing-filaments.html


Blog posts

Login

Forgot your password?

Don't have an account yet?
Create account