อนุภาคพลาสติก (ไมโครพลาสติก) ผ่านจากครรภ์แม่ไปสู่ทารก จากกรณีศึกษาของหนู

อนุภาคพลาสติก (ไมโครพลาสติก) ผ่านจากครรภ์แม่ไปสู่ทารก จากกรณีศึกษาของหนู

1 min reading time

อนุภาคพลาสติก (ไมโครพลาสติก) สามารถผ่านครรภ์แม่ไปสู่ทารกทางสายรก จากกรณีศึกษาของหนูพบว่า ตรวจพบอนุภาคนาโนที่สมองและหัวใจของทารกในครรภ์ แต่ยังไม่ทราบผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์

การวิจัยแสดงให้เห็นว่า อนุภาคพลาสติกขนาดเล็กในปอดของหนูที่ตั้งครรภ์ สามารถผ่านเข้าไปในส่วนของหัวใจ สมอง และอวัยวะอื่นๆของทารกในครรภ์ได้อย่างรวดเร็ว เป็นการศึกษาครั้งแรกในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีชีวิตเพื่อแสดงให้เห็นว่าสายรกไม่สามารถปิดกั้นอนุภาคดังกล่าวได้

การทดลองยังแสดงให้เห็นว่า "หนูที่อยู่ในครรภ์ที่ได้รับไมโครพลาสติกนั้นมีน้ำหนักน้อยลงอย่างมีนัยยะสำคัญ นักวิทยาศาสตร์กล่าวว่า "เป็นเรื่องที่น่ากังวลมาก" การวิจัยในห้องปฏิบัติซึ่งได้รับสายรกผ่านการบริจาคหลังคลอดของคุณแม่ ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีเม็ดสไตรีน (พลาสติกชนิดหนึ่ง) สามารถผ่านสายรกมาได้

มลพิษจากไมโครพลาสติกแพร่กระจายไปทั่วทุกส่วนของโลก ตั้งแต่ยอดเขาเอเวอเรสต์ไปจนถึงมหาสมุทรที่ลึกที่สุด และผู้คนสามารถรับอนุภาคเล็กๆเหล่านี้ผ่านทางอาหาร น้ำ และการหายใจ

ผลกระทบต่อสุขภาพของร่างกายที่ได้รับไมโครพลาสติกยังไม่ทราบแน่ชัด แต่นักวิทยาศาสตร์กล่าวว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนในการประเมินปัญหานี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการพัฒนาการทารกในครรภ์และทารก เนื่องจากไมโครพลาสติกสามารถนำพาสารเคมีที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสุขภาพในระยะยาวได้

ศาสตราจารย์ Phoebe Stapleton จากมหาวิทยาลัย Rutgers เป็นผู้วิจัยหนูกล่าวว่า "เราพบอนุภาคนาโนพลสาติกทุกที่ๆเรามอง ในเนื้อเยื่อมารดา ในรก และในเนื้อเยื่อของทารกในครรภ์ เราพบในหัวใจ สมอง ปอด ตับ และไต ของทารกในครรภ์อีกด้วย"

Dunzhu Li จาก Trinity College Dublin (TCD) ไอร์แลนด์ กล่าวว่า "การศึกษานี้มีความสำคัญมาก เพราะพิสูจน์ให้เห็นถึงศักยภาพในการถ่ายโอนไมโครพลาสติกในครรภ์ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ซึ่งอาจเกิดขึ้นกับมนุษย์เช่นกัน อนุภาคพลาสติกดังกล่าวสามารถพบได้เกือบทุกที่ในทารกที่อยู่ในครรภ์ และยังสามารถผ่านผนังเลือดและสมองได้ ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าตกใจมาก"

แหล่งที่มา: Theguardian


Blog posts

Login

Forgot your password?

Don't have an account yet?
Create account