วิธีใช้งานปากกาวาดภาพ 3 มิติ (3D Printing Pen) เบื้องต้น

1 min reading time

วิธีการใช้งานเบื้องต้น 

1. นำ Adapter (หม้อแปลง) เสียบปลั๊กและนำมาเสียบกับปากกา 

2. เปิดเครื่องและกดปุ่มหน้าจอ (ด้านขวา) เลือกชนิดของเส้นเป็น PLA 

3. กดปุ่มฟีดไส้ลง 1 ครั้ง เพื่อให้เครื่องรันอุณหภูมิจนหน้าจอขึ้นไฟสีเขียว 

4. เมื่ออุณหภูมิมากกว่า 200 (หน้าจอเปลี่ยนเป็นสีเขียว) ให้นำไส้ PLA มาใส่ 

5. กดปุ่มฟีดไส้ลงอีก 1 ครั้งเครื่องจะฟีดไส้ลงมาเรื่อยๆ


Blog posts

Login

Forgot your password?

Don't have an account yet?
Create account