แจกัน Jubillee

แจกัน Jubillee

1 min reading time

แจกัน Jubillee ถูกประกอบจากการพิมพ์ชิ้นส่วน 3D หลายๆส่วน ออกแบบโดย Clockspring

วัสดุที่ใช้ในการพิมพ์คือ eSUN eSilk dark yellow และ purple

ค่อนข้างเป็นตัวเลือกที่ดีในการเลือกใช้วัสดุและสีมาประกอบเป็นแจกัน

โหลดแบบแจกันได้ที่: https://www.myminifactory.com/object/3d-print-1000...


Blog posts

Login

Forgot your password?

Don't have an account yet?
Create account