ตัวอย่างชิ้นงานที่พิมพ์ด้วยสี Olive Green eSun filament (สีเขียวขี้ม้า)

ตัวอย่างชิ้นงานที่พิมพ์ด้วยสี Olive Green eSun filament (สีเขียวขี้ม้า)

1 min reading time

ตัวอย่างชิ้นงานรถถังที่ถูกพิมพ์จากสี Olive Green (สีเขียวขี้ม้า) ของ eSun filament

สั่งซื้อสินค้า Olive Green eSun filament คลิก

Olive Green PLA+ eSun Filament for 3D Printer - เส้น PLA+ สีเขียวขี้ม้า


Blog posts

Login

Forgot your password?

Don't have an account yet?
Create account