ปัญหาการพิมพ์เส้นออกไม่ต่อเนื่องของ PETG eSun filament

ปัญหาการพิมพ์เส้นออกไม่ต่อเนื่องของ PETG eSun filament

1 min reading time

สำหรับคนที่มีปัญหาการพิมพ์ PETG แล้วพบว่าเส้นไม่มีความต่อเนื่อง เป็นรู ตามภาพด้านล่างนี้

ปัญหา: เส้น PETG ที่พิมพ์ออกมาไม่มีความต่อเนื่อง หรือเส้นขาดในขณะที่พิมพ์

วิธีแก้: ปรับการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ตามด้านล่างนี้

อุณหภูมิหัวฉีด: 215 - 235 องศา

อุณหภูมิสำหรับ Bed: 60 องศา

ความเร็วในการพิมพ์: 20-30 mm/s

ปิดการระบายของพัดลม (No Fan)

ใช้สเปรย์ในการฉีดที่ฐานแก้วเพื่อช่วยในเรื่องการยึดเกาะ


Blog posts

Login

Forgot your password?

Don't have an account yet?
Create account