PLA และ ABS นั้นแตกต่างกันอย่างไร?

PLA และ ABS นั้นแตกต่างกันอย่างไร?

2 min reading time

ความแตกต่างระหว่าง PLA และ ABS นั้นแตกต่างกันอย่างไร..?

PLA filament และ ABS filament นั้นเป็นวัสดุที่นิยมเป็นอย่างมากในการนำมาใช้งานในการปริ้น 3 มิติ การเปรียบเทียบวัสดุทั้ง 2 ชนิดนี้จะช่วยทำให้คุณเลือกใช้วัสดุที่ดีที่สุดในการปริ้นงาน 3 มิติของคุณ

PLA และ ABS นั้นจัดเป็นพลาสติกชนิดเทอร์โมพลาสติก (thermoplastics) ซึ่งนั่นหมายถึงมันจะนิ่มเมื่อได้รับความร้อน และกลับไปแข็งตัวเมื่อพลาสติกเย็นตัวลง

ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติพลาสติก PLA และ ABS

Properties PLA ABS
Tensile Strength
37 MPa 27 MPa
Flexural Modulus 4 GPa 2.1 - 7.6 GPa
Density 1.3 g/cm3 1.0 - 1.4 g/cm3
Melting Point 173 ℃ N/A (amorphous)
Biodegradable Yes No
Common Products ถ้วย, ถุงพลาสติก, ปลอกใส่มีด LEGO, อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า

ตารางเปรียบเทียบ Condition ในการพิมพ์ PLA และ ABS

Specifics PLA ABS

Print Bed

ไม่จำเป็น จำเป็น
Print Bed Temperature 20°C to 60°C 80°C to 110°C
Printing Temperature 180°C to 230°C 210°C to 250°C
Fumes น้อย/ไม่มี รุนแรง/แย่

PLA และ ABS คืออะไร..?

PLA หรือชื่อเต็มๆเรียกว่า "Polylactic acid" หรือเรียก Polylactide จัดเป็นพลาสติกชีวภาพ สามารถย่อยสลายได้ตามสภาวะที่ถูกต้องเหมาะสม พลาสติก PLA นั้นจัดเป็นวัตถุดิบหมุนเวียน ซึ่งสามารถผลิตได้เองจากธรรมชาติ อาทิเช่น ข้าวโพด แป้ง หรืออ้อย PLA นั้นจัดได้ว่าเป็นพลาสติกชีวภาพที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก สามารถนำไปใช้งานได้หลากหลาย เช่น ถ้วยพลาสติกไปจนถึงการปลูกถ่ายทางการแพทย์

ABS ชื่อเต็มๆว่า "Acrylonitrile Butadiene Styrene" จัดเป็นเทอร์โมพลาสติก นิยมใช้งานเป็นอย่างมากสำหรับ injection molding นิยมใช้ในการผลิต LEGO ชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิค ชิ้นส่วนรถยนต์

ความถูกต้องและสมบูรณ์ของชิ้นงาน

โดยทั่วไปแล้วความคลาดเคลื่อนและความถูกต้องของการพิมพ์ 3 มิติ ส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับคุณภาพของเครื่องพิมพ์และความซับซ้อนของแบบ อย่างไรก็ตามวัสดุ PLA และ ABS สามารถนำไปใช้เพื่อพิมพ์ชิ้นส่วน 3 มิติ ได้อย่างถูกต้องโดยหัวพิมพ์แนะนำให้ต่ำกว่า 0.8mm หรือมากสุดที่ 1.2mm (ขนาดหัวพิมพ์ยิ่งต่ำยิ่งดี) ส่วนสำหรับรอยต่อหรือส่วนที่ต้องยึด/ล็อค ควรมีค่า tolerance ที่ 0.5mm และใช้ความหนาของผนังในการพิมพ์ที่ 1-2 mm เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผนังจะมีความแข็งแรงเพียงพอ

เนื่องจากวัสดุ PLA นั้นใช้อุณหภูมิในการพิมพ์ต่ำกว่า ABS การเย็นตัวของ PLA นั้นก็จะไม่ค่อยทำให้ชิ้นงานเกิดการโค้งงอเหมือน ABS (ง่ายต่อการพิมพ์) และสามารถพิมพ์มุมและรายละเอียดต่างๆได้ดีกว่า

ความแข็งแรง

ค่า Tensile Strengths (แรงดึง) ของ PLA และ ABS นั้นคล้ายคลึงกัน ทำให้ PLA และ ABS นั้นนิยมไปพิมพ์เป็นต้นแบบชิ้นงาน (Prototype) ต่างๆ แต่ ABS นั้นจะมีความเหนียว, การทนการดัดงอ, การยืดตัวที่ดีกว่า PLA ซึ่ง ABS นั้น จะนิยมพิมพ์เพื่อนำไปใช้งานเลย ในขณะที่ PLA นั้น จะเน้นไปทาง Prototype มากกว่า เพื่อดูองค์ประกอบ ฟังก์ชั่นการใช้งาน

พื้นผิว

ทั้ง PLA และ ABS นั้นจะสามารถมองเห็นชั้นของการพิมพ์ ซึ่งพื้นผิวของ ABS นั้นจะมีลักษณะด้าน ส่วนของ PLA นั้นจะกึ่งโปรงใส ซึ่งจะทำให้ผิวมีความมันเงาขึ้น

หลังจากงานพิมพ์ ABS เสร็จแล้ว สามารถขัดผิวด้วย Acetone เพื่อทำให้ผิวนั่นเรียบขึ้นและสามารถขัดได้ง่าย

ภาพแสดงเปรียบเทียบการพิมพ์ 3D ด้วย ABS

ซ้ายสุด 100 ไมครอน ABS+Acetone, ตรงกลาง 100 ไมครอน ABS ธรรมดา และ ขวาสุด 200 ไมครอน ABS

ความต้านทานความร้อน

สำหรับการใช้งานที่อุณหภูมิที่สูง ABS จะมี glass transition อยู่ที่ 105 องศาเซลเซียส ซึ่งจะมีความเหมาะสมมากกว่า PLA ที่มี glass transition อยู่ที่ 60 องศาเซลเซียส PLA สามารถสูญเสียรูปร่างและเริ่มหดตัวทำให้เสียรูป ถ้าหากอยู่ภายใต้อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส

การย่อยสลายทางชีวภาพ

PLA มีเสถียรภาพในสภาพบรรยากาศทั่วไป และสามารถย่อยสลายทางชีวภาพได้ภายใน 50 วัน ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในโรงงานอุตสาหกรรม และย่อยสลายได้ 48 เดือนในน้ำ ส่วน ABS นั้นไม่สามารถย่อยสลายได้ แต่สามารถนำมารีไซเคิลได้ ส่วน PLA นั้นนิยมนำมาผลิตวัสดุที่เกี่ยวข้องกับอาหารเพราะมีความปลอดภัยมากกว่า

บทสรุป

ทั้ง PLA และ ABS นั้นได้รับความนิยมนำมาใช้ในการพิมพ์ 3 มิติ และมีต้นทุนที่ไม่ต่างกันมาก ABS จะมีคุณสมบัติเชิงกลที่ดีกว่า PLA แต่ยากในการพิมพ์มากกว่า PLA

  • PLA เหมาะสำหรับพิมพ์งานที่มีความละเอียดซับซ้อน มีดีเทลของงานสูง
  • ABS เหมาะสำหรับพิมพ์งานที่ต้องการความแข็งแรง ความเหนียว แต่ก็จะมีการหดตัวที่มากกว่า

สั่งซื้อ eSun PLA filament คุณภาพสูง ได้มาตรฐานโลก (คลิก)

สั่งซื้อ eSun ABS filament คุณภาพสูง ได้มาตรฐานโลก (คลิก)


Blog posts

Login

Forgot your password?

Don't have an account yet?
Create account