หัวจรวดและชิ้นส่วนถูกพิมพ์ด้วย Magenta PETG eSun filament

หัวจรวดและชิ้นส่วนถูกพิมพ์ด้วย Magenta PETG eSun filament

1 min reading time

ชิ้นส่วนหัวจรวดที่พิมพ์ด้วยสี Magenta PETG eSun filament ด้วยเครื่อง Ultimaker 3 Extened

ชิ้นงานที่ออกมาผิวมีความเรียบเนียนและมีสีแดงสดใส

ข้อมูลอื่นๆ

วัสดุ: PETG eSun filament

สี: Magenta

เครื่องพิมพ์: Ultimaker 3 Extened

ขอขอบคุณโรงเรียนอัสสัมที่ไว้วางใจให้ Molastic ในการพิมพ์ชิ้นงานมาอย่างต่อเนื่อง

สินค้า Magenta PETG filament: http://www.molastic.com/filament-printer/PETG/Magenta


Blog posts

Login

Forgot your password?

Don't have an account yet?
Create account