Zombie Costume - เครื่องแต่งกายซอมบี้

Zombie Costume - เครื่องแต่งกายซอมบี้

1 min reading time

Zombie Costume - เครื่องแต่งกายซอมบี้สำหรับงานคอสตูม

ประดิษฐ์คอสตูมเก๋ๆจากพลาสติกปั้นได้ Molastic ไว้ใช้สำหรับออกงานต่างๆ อาทิเช่น วันฮาโลวีน

ส่วนสีที่ใช้นั้นสามารถเลือกใช้สีผง Molastic หรือว่าจะเป็นสีอะคริลิคก็ได้


Blog posts

Login

Forgot your password?

Don't have an account yet?
Create account