Grey Hard Touch eSun Resin

Description

Hard Touch

Hard Touch Resin จัดเป็นเรซินที่มีความแข็งแรงทางกายภาพที่สูง มีความเหนียวสูงคล้ายกับ ABS Filament โดยชิ้นงานที่ผลิตด้วย Hard Touch Resin เช่น เกียร์ สามารถทนต่อแรงกระแทกได้สูง (high impact) และสามารถทนแรงกดอัดได้สูง (high-strength mechanical pressures) นอกจากนี้ Hard Touch Resin ยังสามารถใช้กับสว่านเพื่อเจาะรูได้ โดยชิ้นงานจะไม่มีการแตกหัก

ข้อดี

1. High impact strength;

2. Higher shock resistance than normal resin;

3. Rigid resin, excellent mechanical properties such as hardness, tensile and bending;

4. High surface hardness and wear resistance. 

ก่อนการใช้งาน: เขย่าเรซินเหลวก่อน ทำความสะอาดถังเรซินและแท่นขึ้นรูป กรุณาสวมถุงมือและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีอากาศถ่ายเท

ขณะใช้งาน: คลายเกลียวฝา และเทน้ำยาเรซินลงในถังเรซิน กำหนดค่าต่างๆสำหรับการพิมพ์

หลังใช้งาน: ใช้เครื่องมือที่ตรงสำหรับขั้นตอนหลังการผลิต เช่น คีมปากเฉียง, ใบมีด, ถุงมือ และอื่นๆ

ขั้นตอนหลังพิมพ์เสร็จ: นำแบบออกจากแท่นพิมพ์ด้วยใบมีด จุ่มแบบลงในน้ำยาทำความสะอาดเพื่อล้าง หรือล้างด้วยอัตราโซนิกเป็นเวลา 1 นาที จากนั้นจุ่มในน้ำกลั่นอย่างสม่ำเสมอ จากนั้นทำให้แห้งด้วยแสงแดดหรือฉายรังสีด้วยหลอด LED วางแบบในเตาอบอุณหภูมิ 50 องศา เป็นเวลา 20 นาที จากนั้นปล่อยให้เย็นลงที่อุณหภูมิห้อง จากนั้นนำไปเข้าขั้นตอนต่างๆ เช่น การขัดสี

ข้อควรระวัง

1. เก็บเรซินที่ถูกปิดผนึกไว้ที่อุณหภูมิห้องและหลีกเลี่ยงการโดนแสงแดดหรืออุณหภูมิสูง

2. อุณหภูมิที่แนะนำสำหรับการพิมพ์คือ 18-35 ° C อุณหภูมิต่ำอาจส่งผลต่อผลการพิมพ์ชิ้นงาน สามารถอุ่นเรซินก่อนใช้งานได้อย่างเหมาะสม แต่ไม่เกิน 60 องศา

3. อาจพบเรซินตกตะกอนหลังจากการใช้งานหรือเขย่าแล้วได้

4. เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพที่ดีที่สุด วัสดุต้องควบคุมความเข้มข้นและเวลาของแหล่งกำเนิดแสง

(1) ความเข้มของหลอดแหล่งกำเนิดแสง LED คือ 5-10mW / m2 และระยะเวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมง (ควบคุมด้วยตนเอง)

(2) เวลาเปิดรับแสงแดด (ฤดูร้อน) ประมาณ 1 ชั่วโมง

(3) ห้ามอยู่ใกล้หรือเปิดรับแสงเป็นเวลานานภายใต้แหล่งกำเนิดแสงที่แรง เช่น หลอดปรอทแรงดันสูงที่มีกำลังสูง

Resin Type Wavelength (nm) Density (g/m^3) Viscosity (MPa.s) Hardness (Shore D)
Standard Resin 395-405 1.08 - 1.13 150 - 250 80 - 82
Hard Touch Resin 395 - 405 1.10 - 1.15 200 - 300 81

 

Resin Type Tensile Strength (MPa) Elongation at Break Flexural Strength (MPa) Flexural Modulus (MPa) IZod Impact (J/m)
Standard Resin 46 - 67 28 - 35 46 - 72

1000 - 1400

18 - 40
Hard Touch Resin 55 - 60 30 - 50 70 - 80 1300 - 1400

67 - 10
Hard touch resin eSUN
Product form
Free pickup in our shop(s)

1,259.00 ฿

  • Shipped today? Order within: Jul 21, 2024 11:00:00 +0700
  • Fast Delivery

เพิ่มเพื่อน 

 

Product Details

Printing Setting

  • Bottom Exposure: 20 - 30 s
  • Normal Exposure: 5 - 10 s
  • Printing thickness: 0.025 - 0.05 mm
  • Number of layers: 3 - 5

คำแนะนำการตั้งค่าการพิมพ์สำหรับแต่ละเครื่องพิมพ์: ดาวน์โหลด

Description

Hard Touch

Hard Touch Resin จัดเป็นเรซินที่มีความแข็งแรงทางกายภาพที่สูง มีความเหนียวสูงคล้ายกับ ABS Filament โดยชิ้นงานที่ผลิตด้วย Hard Touch Resin เช่น เกียร์ สามารถทนต่อแรงกระแทกได้สูง (high impact) และสามารถทนแรงกดอัดได้สูง (high-strength mechanical pressures) นอกจากนี้ Hard Touch Resin ยังสามารถใช้กับสว่านเพื่อเจาะรูได้ โดยชิ้นงานจะไม่มีการแตกหัก

ข้อดี

1. High impact strength;

2. Higher shock resistance than normal resin;

3. Rigid resin, excellent mechanical properties such as hardness, tensile and bending;

4. High surface hardness and wear resistance. 

ก่อนการใช้งาน: เขย่าเรซินเหลวก่อน ทำความสะอาดถังเรซินและแท่นขึ้นรูป กรุณาสวมถุงมือและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีอากาศถ่ายเท

ขณะใช้งาน: คลายเกลียวฝา และเทน้ำยาเรซินลงในถังเรซิน กำหนดค่าต่างๆสำหรับการพิมพ์

หลังใช้งาน: ใช้เครื่องมือที่ตรงสำหรับขั้นตอนหลังการผลิต เช่น คีมปากเฉียง, ใบมีด, ถุงมือ และอื่นๆ

ขั้นตอนหลังพิมพ์เสร็จ: นำแบบออกจากแท่นพิมพ์ด้วยใบมีด จุ่มแบบลงในน้ำยาทำความสะอาดเพื่อล้าง หรือล้างด้วยอัตราโซนิกเป็นเวลา 1 นาที จากนั้นจุ่มในน้ำกลั่นอย่างสม่ำเสมอ จากนั้นทำให้แห้งด้วยแสงแดดหรือฉายรังสีด้วยหลอด LED วางแบบในเตาอบอุณหภูมิ 50 องศา เป็นเวลา 20 นาที จากนั้นปล่อยให้เย็นลงที่อุณหภูมิห้อง จากนั้นนำไปเข้าขั้นตอนต่างๆ เช่น การขัดสี

ข้อควรระวัง

1. เก็บเรซินที่ถูกปิดผนึกไว้ที่อุณหภูมิห้องและหลีกเลี่ยงการโดนแสงแดดหรืออุณหภูมิสูง

2. อุณหภูมิที่แนะนำสำหรับการพิมพ์คือ 18-35 ° C อุณหภูมิต่ำอาจส่งผลต่อผลการพิมพ์ชิ้นงาน สามารถอุ่นเรซินก่อนใช้งานได้อย่างเหมาะสม แต่ไม่เกิน 60 องศา

3. อาจพบเรซินตกตะกอนหลังจากการใช้งานหรือเขย่าแล้วได้

4. เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพที่ดีที่สุด วัสดุต้องควบคุมความเข้มข้นและเวลาของแหล่งกำเนิดแสง

(1) ความเข้มของหลอดแหล่งกำเนิดแสง LED คือ 5-10mW / m2 และระยะเวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมง (ควบคุมด้วยตนเอง)

(2) เวลาเปิดรับแสงแดด (ฤดูร้อน) ประมาณ 1 ชั่วโมง

(3) ห้ามอยู่ใกล้หรือเปิดรับแสงเป็นเวลานานภายใต้แหล่งกำเนิดแสงที่แรง เช่น หลอดปรอทแรงดันสูงที่มีกำลังสูง

Resin Type Wavelength (nm) Density (g/m^3) Viscosity (MPa.s) Hardness (Shore D)
Standard Resin 395-405 1.08 - 1.13 150 - 250 80 - 82
Hard Touch Resin 395 - 405 1.10 - 1.15 200 - 300 81

 

Resin Type Tensile Strength (MPa) Elongation at Break Flexural Strength (MPa) Flexural Modulus (MPa) IZod Impact (J/m)
Standard Resin 46 - 67 28 - 35 46 - 72

1000 - 1400

18 - 40
Hard Touch Resin 55 - 60 30 - 50 70 - 80 1300 - 1400

67 - 10
Hard touch resin eSUN

Recently viewed products

Login

Forgot your password?

Don't have an account yet?
Create account